EnglishGermanFrenchRussianPolishItalianSpanish
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube Channel
LOGINREGISTER
0
News
Games
Community
Support
Downloads
Company
Shop


Buy X-Series online

DISCLAIMER

Zakres odpowiedzialnoci

Egosoft GmbH
CEO: Bernd Lehahn
Heidestraße 4
52146 Würselen
Germany
Tel. +49 02405-4239970
eMail: info@egosoft.com
VAT Number: DE247170201
Commercial Registry: Amtsgericht Aachen HRB 13473

1. Zawarto
Autor zastrzega sobie prawo nie ponoszenia odpowiedzialnoci za aktualno, poprawno, kompletno oraz jako przedstawianych informacji. Z tego tytuu jakiekolwiek roszczenia o odpowiedzialno za ewentualne uszkodzenia powstae wskutek wykorzystania przedstawionych tu informacji, wcznie z informacjami niekompletnymi lub bdnymi, bd odrzucane.
Wszystkie oferty nie s w aden sposób prawomocne i zobowizujce. Elementy stron lub caociowe publikacje, wcznie ze wszystkimi ofertami i informacjami mog by poszerzane, zmieniane, lub te czciowo lub cakowicie usuwane przez autora bez wczeniejszego powiadomienia.

2. Odnoniki i linki
Autor nie ponosi odpowiedzialnoci za jakkolwiek zawarto zlinkowan lub podan w odniesieniu na jego stronach - chyba, e posiada pen wiadomo nielegalnoci prezentowanej zawartoci i byby w stanie uchroni odwiedzajcych jego stron przed wgldem w te informacje. W razie wystpienia jakiegokolwiek uszkodzenia wskutek uytkowania prezentowanych tam informacji, odpowiedzialno moe ponosi jedynie autor poszczególnych stron, nie za osoba, która umiecia linki (odnoniki) do tych stron. Ponadto autor nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek posty lub wiadomoci, publikowane przez uytkowników for (list) dyskusyjnych, ksig goci lub list wysykowych, które moe zawiera ta strona.

3.Prawa autorskie
The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the copyright of the respective object.
The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as images, diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author's agreement.

4. Privacy policy
If the opportunity for the input of personal or business data (email addresses, name, addresses) is given, the input of these data takes place voluntarily. The use and payment of all offered services are permitted - if and so far technically possible and reasonable - without specification of any personal data or under specification of anonymized data or an alias. The use of published postal addresses, telephone or fax numbers and email addresses for marketing purposes is prohibited, offenders sending unwanted spam messages will be punished.
Community
Users: 471632
Logged in: 31
Latest Screenshot
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
X³ Albion Prelude
Details ORDER NOW Details
X: Superbox
Details ORDER NOW Details

Disclaimer / Impressum
Copyright © EGOSOFT 1990-2017